καλέω

καλέω
καλέω
call
fut ind act 1st sg (attic epic doric ionic aeolic)
καλέω
call
pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic)
καλέω
call
pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad-form)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • καλεῖσθον — καλέω call fut ind mid 3rd dual (attic epic) καλέω call fut ind mid 2nd dual (attic epic) καλέω call pres imperat mp 2nd dual (attic epic) καλέω call pres opt mp 2nd dual (epic ionic) καλέω call pres ind mp 3rd dual (attic epic) καλέω call pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῖσθε — καλέω call fut ind mid 2nd pl (attic epic) καλέω call pres imperat mp 2nd pl (attic epic) καλέω call pres opt mp 2nd pl (epic ionic) καλέω call pres ind mp 2nd pl (attic epic) καλέω call imperf ind mp 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῖτε — καλέω call fut ind act 2nd pl (attic epic) καλέω call pres imperat act 2nd pl (attic epic) καλέω call pres opt act 2nd pl καλέω call pres ind act 2nd pl (attic epic) καλέω call imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλῆτε — καλέω call fut ind act 2nd pl (attic doric aeolic) καλέω call pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) καλέω call pres subj act 2nd pl καλέω call pres ind act 2nd pl (doric aeolic) καλέω call imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεομένων — καλέω call fut part mid fem gen pl (attic epic doric ionic aeolic) καλέω call fut part mid masc/neut gen pl (attic epic doric ionic aeolic) καλέω call pres part mp fem gen pl (epic doric ionic aeolic) καλέω call pres part mp masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῖ — καλέω call fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῦντι — καλέω call fut part act masc/neut dat sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic doric) καλέω call pres part act masc/neut dat sg (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῦσι — καλέω call fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καλέω call pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεῦσιν — καλέω call fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καλέω call fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καλέω call pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) καλέω call pres ind act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλεύμενον — καλέω call fut part mid masc acc sg (attic epic doric ionic) καλέω call fut part mid neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) καλέω call pres part mp masc acc sg (epic doric ionic) καλέω call pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”